Category: Classical

Dajcie Dzieciom Słońce - B. Sadko, Barwinki / Radość - Dajcie Dzieciom Słońce / Nie Ma Cudów (Flexi-disc)

Comments

  1. Kajizil says:
    Radość - owoc miłości Jeden z artykułów Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu stanowi odpowiedź na pytanie: "Czy radość jest cnotą?". Zdaniem Akwinaty, "radość nie jest cnotą odrębną od miłości, lecz jej przejawem i skutkiem" (STh II-II 28, 4). Dokładniej mówiąc, ta sama duchowa sprawność skłania człowieka do kochania, jak i do pragnienia obiektu miłości, a wreszcie do.
  2. Fenrishakar says:
    Suwalski Ośrodek Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5 Suwałki tel. + 48 , +48 e-mail: [email protected] NIP: 10 54; REGON:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *